Home ENIGMATIKA ITD BLOG HH - O MENI / KONTAKT
Home

19 autora rebus je u 45 minuta raspoloživog vremena pokušalo kreirati klasični rebus. Žiri u sastavu Budimir Ćosović, Hajrudin Hodžić i Vojin Krsmanović je ocjenjivao (1 do 10 poena) radove potpisane šifrom. U tabeli su ocjene poredane redom Ćosović-Hodžić-Krsmanović. Zadatak  možete vidjeti na dnu ove strane.

 ANALIZE I KOMENTARI DOBRODOŠLI.

MOLIM AUTORE ČIJA IMENA NEDOSTAJU DA SE JAVE KAKO BI TABELA BILA POTPUNA I SVI RADOVI POTPISANI.

Na samom Susretu smo utvrdili autore 3 prvoplasirana rada i pobjedniku dodijelili pehar, novčanu nagradu i diplomu.

Emir Vučijak je u ime organizatora predao Zlatku Deliću pehar, diplomu i novčanu nagradu u iznosu od 50 eura.

1. U NAPASTI JE LOPUŽA                           9+9+8 = 26

Zlatko Delić (251)


2. U NAS UZOR LAKO ZARIBA                    8+9+8 = 25

Ilija Ozdanovac (137)


3. RAKUNA VUKU NAPOLJE                        8+7+7 = 22

Sreten Perić (357)


4-5. KO ZAKITI RAKUNA                             7+6+6 = 19                

Milorad Živanić (987)


4-5. VELIKA,MILA KAMARA KUNA              7+6+6 = 19

Slavko Bovan


6. KO ZADEVA RAKUNA                               6+6+6 = 18

Ilija Đurković (970)


7-8. STIGLA SNAJA U NAŠ KAMP                5+6+6 = 17

Pero Galogaža (193)


7-8. PRIOR LUKA MILANA UNIŠTI              7+6+4 = 17

167


9. AKO ZARIBA TU NASTAJE KAJANJE        5+6+5 = 16

Dragiša Cetić (522)


10. DEBI LOVCA RAKUNA                             5+4+4 = 13

400


11-12. KRAVAL U NAŠOJ KAVANI ASOVA  6 +1+5 = 12

Nedjeljko Nedić (102)


11-12. U NAKITU NASLON                          5+3+4 = 12

262


13. RAKIJE DINO PIJE                                 4+3+4 = 11

555


14-15. SPASI RAKUNA                                4+3+3 = 10

112


14-15.  ORA OPSOVA RAKUNA                   4+3+3 = 10

138


16. JUNAK OZARI BANA                               3+3+3 = 9

271


17.  BODRI BAKO BRAUNA                           2+3+2 = 7

281


18-19.  U NASLONU SAN DEVET NARKOZE  2+2+2 = 6

419


18-19.  U NAS OVA NOVCA NEDOSTAJE       2+2+2 = 6

666
Copyright abcitd.com 2016